Get TikTok Videos with Less than 10 Lines of Python Code

Actually TikTok offers some endpoints for developers, but that doesn’t have many functionality and flexibility.

In this post, we will use the following.

davidteather / TikTok-Api

This python library allows us to use TikTok data easily and documents are organized very well.

The official doc
https://dteather.com/TikTok-Api/docs/TikTokApi.html

Step1. install the library via pip

$ pip install TikTokApi
$ python -m playwright install

Step2. get custom_verifyFp

Go to TikTok and open Dev Tool > Application > Storage > Cookies. Then copy s_v_web_id value and paste it to verifyFp in the following sample code.

You can see what you need to do to get s_v_web_id in the Youtube video.
https://youtu.be/zwLmLfVI-VQ?t=121

In this sample code, I used by_hashtag the method that gets the fixed number of videos that have Messi as a #tag.
In the sample, I set 10 as count.
https://dteather.com/TikTok-Api/docs/TikTokApi/tiktok.html#TikTokApi.by_hashtag

By the way, the Youtube video uses by_trending
https://dteather.com/TikTok-Api/docs/TikTokApi/tiktok.html#TikTokApi.by_trending

test.py

from TikTokApi import TikTokApi
verifyFp='xxx'
api = TikTokApi.get_instance(custom_verifyFp=verifyFp, use_test_endpoints=True)
results = 10
hashtag = 'Messi'
search_results = api.by_hashtag(count=results, hashtag=hashtag)
for tiktok in search_results:
print(tiktok['video']['playAddr'])

Step3. run the sample code

You can get the video links.

$ python test.py
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-pve-0068/f6d3605bceb3438d95d3fc15e1c12707/?a=1988&br=3614&bt=1807&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935350&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=M2k0ZmY1cGp0MzMzOTczM0ApaDY3Ojw0ODw4N2RoZmkzO2dhbW0xYzFjZG1gLS00MTZzczAxL2AyNDAyMzAuLy8zXzM6Yw%3D%3D&signature=5deb49d12d31945a3dd829845980247c&tk=0&vl=&vr=
---------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/alisg/tos-alisg-pve-0037c001/8644d857973643ff8338cf94b033261b/?a=1988&br=1604&bt=802&cd=0%7C0%7C0&ch=0&cr=0&cs=0&dr=0&ds=2&er=&expire=1628935342&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=ajdzcmp0bHk7MzMzNTczM0ApZmVmZzU7aDs0Nzw7aDZlM2djLWVybDBjbi9gLS0vMTRzczAyMy8vYDQtNTY1X15eYWA6Yw%3D%3D&signature=ac6a0aebbedf36463efa08062beca5c6&tk=0&vl=&vr=
---------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c003/03fdb77bdb7b4cd89feadd3347ea76d2/?a=1988&br=2438&bt=1219&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935323&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=MzZvcGhqNmtqNDMzNzczM0ApaGk6ZWU2M2U1NztpOmY5O2dzZmouNF5ybm5gLS1kMTZzczE0NDIwNTM1YTIwLV8yYTQ6Yw%3D%3D&signature=431b0bdedc5acd4a5d365685cc2bae43&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/alisg/tos-alisg-pve-0037c001/3a3df3e144284842bca193e3c3be4c18/?a=1988&br=2718&bt=1359&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935371&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=am45bXF0bzk6dzMzMzczM0ApODk7ZWVpaDw6NzY4NjxmZGc1bl9sc2VwY3JfLS00MTRzcy5hMmJeNWA0NWA2MDY0YGM6Yw%3D%3D&signature=93bde49d5fb650e006c38242ce71d443&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/8236a7de6b7d45f68534c340ff20704a/?a=1988&br=990&bt=495&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935366&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=am1xcTQ6ZnBuNzMzNzczM0ApOWY0aWU0OGRpNzM0ZDZpOWdiMmRscjQwcTNgLS1kMTZzc18vNjAzYl4uXjJhNDBjLTA6Yw%3D%3D&signature=da88c5351234be29a34a06f7fe85dc32&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c003/123acb35db624af0ace6c4cc9f08d98f/?a=1988&br=5028&bt=2514&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935342&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=M2R5b2tvajp3NDMzZDczM0ApNTs3OGVlOjw8Nzs3OzNmNmdhM2Rzcl9wazVgLS1iMTZzcy8tNC8yLzE0MGE2M2A1MS86Yw%3D%3D&signature=8d0a6ea7e6cd392ec1c1b21a683a3764&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/alisg/tos-alisg-pve-0037c001/db36a067db27458c9eb975e729951244/?a=1988&br=2436&bt=1218&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935335&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=MzRneWc6ZmhtNjMzODczNEApOWQ1NmVlZmRoNzQ6NTk0OWc2NmktcjRfZWtgLS1kMS1zc18zNC82YDRiMDJiMjYtMmE6Yw%3D%3D&signature=b60291c707247f301dd61dd161a1182d&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c001/27d1b30e58df44d99e008c1928e9cba9/?a=1988&br=2388&bt=1194&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935363&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=M2d4aGR1MzpkMzMzNjczM0ApM2RoaGgzZGQzN2U5Njk4NGdlaC5jbGtyaWFgLS0vMTZzczU1MWJgNDJgMi8uNTFiNWI6Yw%3D%3D&signature=c7df3d189e5e7bd449969f34d50cab3e&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-pve-0068/bcb98c935ab443de9658dcd5760f939f/?a=1988&br=1448&bt=724&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935330&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=M2V2dTM1cDk1NjMzNzczM0ApOTxnaTkzZDw3N2UzZWk6M2dyMmAwYzE0XmRgLS1kMTZzczZhNDViYTNiNV9eXjNgLzQ6Yw%3D%3D&signature=9c5d5009e266981b310682a2df1d3cdf&tk=0&vl=&vr=
--------------------
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/useast2a/tos-useast2a-pve-0068/55c9cb8875174673b81a67db4b0c7be1/?a=1988&br=1338&bt=669&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1628935340&ft=Q9BExEXk_4ka&l=202108140401520102450730214E194969&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=M3BldTczaWRldTMzMzczM0ApNmQ4Nmc0NWRoNzZmOjkzZWdfMmEyYTY0MmhfLS1iMTZzc2AvNi0uMTEtLTAzY18yMTA6Yw%3D%3D&signature=26cd0d759ece16582dbd0fa3985040b7&tk=0&vl=&vr=
--------------------

If you want to know the general return, you can see it ↓

https://gist.github.com/koji/143ea8387403899c069464cbde61efae

#CreativeCoding #Art #PhysicalComputing #IoT #MachineLearning #python #creativetech